WAAROM KEURING

In de regel is een NEN 3140 keuring niet verplicht, wél is het zo dat iedere werkgever wettelijk verplicht is te voldoen aan de Arbowet. Een periodieke NEN 3140 inspectie is voor u als werkgever de ideale manier om te voldoen aan de elektrische veiligheidseisen.

 

De letterlijke tekst van het Arbobesluit luidt als volgt:

Artikel 7.4a lid 3 keuringen:

Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.

Voor arbeidsmiddelen welke intensief gebruikt worden, wordt aangeraden deze een keer per jaar te laten keuren.

 

Voor arbeidsmiddelen welke intensief gebruikt worden, wordt aangeraden deze een keer per jaar te laten keuren.

Onze moto bij keuring:

“ Keuren is het beoordelen of het arbeidsmiddel voldoet aan de gestelde normen met als doel dat het veilig kan worden ingezet”.