HOE KEUREN

HOE WORDEN DE ELEKTRISCHE ARBEIDSMIDDELEN GEKEURD

VISUELE INSPECTIE O.A.

De mechanische toestand, inclusief veiligheidsvoorzieningen in order zijn.

De beschermings-, vereffenings-, en aardleiding niet onderbroken zijn.

De aansluitleidingen of verplaatsbare leidingen niet zijn beschadigd of ondeugdelijk gerepareerd zijn.

Het elektrische arbeidsmiddel geen tekenen vertoont die wijzen op een te hoge stroom.

Het elektrische arbeidsmiddel voldoende trekontlasting heeft en de leidingen juist zijn ingevoerd.

De contactstoppen en koppelcontactstoppen niet zijn beschadigd.

Alles zoals het hoort volgens klasse I of II.

CONTROLE DOOR METING NEN3140 O.A. 

De weerstand van beschermingsleiding.

De juiste werking van veiligheidsketen.

De juiste werking van nulspanningsbeveiligingen door beproeving.

De isolatieweerstand of de reële lekstroom van het elektrische arbeidsmiddel

INSPECTIE VERSLAG

Electrische arbeidsmiddelen die voor het eerst worden gekeurd ontvangen een identificatienummer.

U ontvang een rapport met testgegevens van het door ons geteste elektrische arbeidsmiddel.

Bij goedkeuring zal elk elektrische arbeidsmiddel worden voorzien van een sticker met datum  geldigheid.